دستگاه وابر خمیر غلطک های دستگاه از روکش PVC استفاده گردیده و دستگاه توانائی فرم دهنده 700 الی 900 چانه در یک ساعت را دارد.
طول         length 80 سانت 80 cm
عرض بدون نوار Width with out band 50 سانت 50 cm
عرض با نوار Width with band 70 سانت 70 cm
ارتفاع Height 50 سانت 50 cm
قدرت موتور Engine power 75 وات 75 vat
وزن تقریبی Approximate weight 80 کیلو 80 kilos
 

PVC coating is used for the calenders and the machine is capable of forming 700 to 900 pieces of dough per hour .