شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه‏مخزن استیل حمل خمیر(پاتیل)‏ - شرکت تولیدی صنعتی آشنا پخت اصفهان

‏مخزن استیل حمل خمیر(پاتیل)‏

‏مخزن استیل حمل خمیر(پاتیل)‏

مخزن استیل حمل خمیر(پاتیل)

از این وسیله جهت حمل و نگهداری خمیر در واحدهای  نانوائی برای مدت زمان معین استفاده میگردد. دیگ آن استیل مقاوم و یک پارچه ساخته شده که در ظرفیت های 70، 110 و 150 لیتری موجود می باشد.

 Steel barrel for carrying dough

This barrel is used to carry and keep dough for a certain time in bakeries its pot is made of hard and even steel and is available in 70 ,110 and 150 liters capacities.

Product Description

Steel barrel for carrying dough

شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه