شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاهدستگاه چانه گیر نیمه پهم کن - شرکت تولیدی صنعتی آشنا پخت اصفهان

دستگاه چانه گیر نیمه پهم کن

دستگاه چانه گیر نیمه پهم کن

دستگاه چانه گیر نیمه پهم کن

بدنه دستگاه از جنس استیل می باشد.

قابل ذکر است تعداد چانه در یک ساعت 800 الی 1200 می باشد.

Barrel capacity

ظرفیت مخزن

Length

طول

Width

عرص

Height

ارتفاع

Weight

وزن

Engine power

قدرت موتور

80 120 85 180 130 %75

Dough piece – forming and half – spreader machine

The frame-work of the machine is made of steel capability of forming 800 to 1200 pieces of dough per hour

Product Description

Dough piece – forming and half – spreader machine

شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه