شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاهدستگاه چانه گیر معمولی ‏ - شرکت تولیدی صنعتی آشنا پخت اصفهان

دستگاه چانه گیر معمولی ‏

دستگاه چانه گیر معمولی ‏

دستگاه چانه گیر معمولی

کلیه قطعات و لوازم جانبی این دستگاه از استیل مرغوب استفاده گردیده است و وزن چانه از 50 گرم تا 350 گرم قابل تغییر می باشد . تعداد چانه در یک ساعت بین 700 تا 900 عدد می باشد.

 

Length

طول

Width

عرض

Height

ارتفاع

Weight

وزن

Engine power

قدرت موتور

85 85 180 110 %75

 

Ordinary dough piece – forming machine

All parts and equipments of this machine are made of superior steel and the weight of dough pieces is variable form 50 g. to 350 g.

700 to 900 pieces of dough per houre.

Product Description

Ordinary dough piece – forming machine

 

شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه