شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاهدستگاه پخت نان دوار نیمه خودکار - شرکت تولیدی صنعتی آشنا پخت اصفهان

دستگاه پخت نان دوار نیمه خودکار

دستگاه پخت نان دوار نیمه خودکار

دستگاه نیمه اتوماتیک پخت نان دوار

قابلیت دستگاه:

نمای دستگاه از استیل نگیر خالص استفاده گردیده.

دارای قابلیت برق اینورتر می باشد که اپراتور تنظیم دور دستگاه گردان را به سهولت انجام دهد.

قسمت گردان این دستگاه از جنس چدن خالص بوده که باعث پخت نان با کیفیت عالی می شود.

In term of cm

برحسب سانتی متر

In term of cm

برحسب سانتی متر

In term of cm

برحسب سانتی متر

Fuel consumption

مصرف سوخت در ساعت

Fuel consumption

مصرف سوخت در ساعت

In term of kilogram

برحسب کیلوگرم

In term of kilogram برحسب کیلوگرم
Model

مدل

Lengh

طول

Width

عرض

Height

ارتفاع

 

Gasoil

گازوئیل

Gas

گاز

مترمکعب

Fuel capacity

ظرفیت پخت

Weight

وزن

Engine power

(kilovolt)

قدرت موتور

(کیلو ولت)

2200 220 220 200 5 4 600 800 %75
2500 250 250 200 6 5 800 900 %75
3000 300 300 200 7 6 1200 1200 %75

 

SEMI – AUTOMATIC MACHINE FOR BAKING BREAD

Machines capability:

Pure fireproof steel is used for the surface of the machine

Possessing the capability of power inverter so that the operator

Can adjust the speed of the revolving machine easily

Revolving part of this machine is made of pure cast- iron which causes high quality of bread.

Product Description

SEMI – AUTOMATIC MACHINE FOR BAKING BREAD

 

 

شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه