شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه‏‏دستگاه پخت نان حرارت غیر مستقیم - شرکت تولیدی صنعتی آشنا پخت اصفهان

‏‏دستگاه پخت نان حرارت غیر مستقیم

‏‏دستگاه پخت نان حرارت غیر مستقیم

دستگاه پخت نان حرارت غیر مستقیم

قابلیت دستگاه:

دارا بودن امتیاز مهر استاندارد ملی

نداشتن پرت حرارتی و عایق بندی (پشم و سنگ) و تک مشعل بودن

دستگاه که باعث می شود سوخت به حداقل برسد

در ورق کاری داخل دستگاه و نمای ظاهری از استیل نگیر استفاده می شود

کوره دستگاه از استیل نسوز 310 استفاده می گردد.

دارای قابلیت تنظیم حرارت، توسط سیستم های دیجیتال

که حرارت دستگاه از 100 الی 420 درجه سانتی گراد قابل تنظیم می باشد. و با داشتن برق اینورتر

سرعت گردان دستگاه بنا به درخواست اپراتور تنظیم میگردد.

قابل ذکر است سنگ دستگاه گردان قابلیت دو رو بودن را دارد که یک طرف با سوراخ های ریز و طرف دیگر صاف می باشد که قابلیت هر نوع پخت را به خباز می دهد

 

 

 

 

Model

مدل

 

Diameter

قطر

Height

ارتفاع

Weight

وزن

Gasoil

گازوئیل

Gas

گاز

متر مکعب

Capacity of bake in one shift , kilogram

ظرفیت پخت

دریک شیفت

کیلوگرم

Engine power kilovolt

قدرت موتور

(کیلو ولت)

2200 220 200 1000 4 3 700 %75
2500 250 200 1500 5 4 1000 %75
3000 300 200 2000 6 5 1200 %75

 

INDIRECT HEATING MACHINE

Machines capability:

Possessing the asset of national standard sign

Not having heating port and insulation

(wool and stone) and being mono-blow

Torch which causes the reduction of fuel consumption to minimum.

Fire proof steel is used in interior

Sheeting and for the surface

Fire proof steel 310 is used for the machines oven

Capable to adjust the heat with digital systems

The machines heat is adjustable from 100 to 420

Degree centigrade and by possessing power inverter

The revolving speed of the machine is adjusted by the operator.

It is mentionable that machines revolving stone is

Two-faced, one side with small holes, the other smooth.

Which enables the baker to bake various types of bread.

Product Description

INDIRECT HEATING MACHINE

شبکه اطلاع رسانی صبا شبکه اطلاع رسانی صبا Sabaa information service network فروشگاه